Huoltoraivaus 0,4 kV–400 kV

Huoltoraivauksessa on tarkoitus poistaa puut, jotka kasvavat liian lähellä linjoja. Raivauksen yhteydessä korjataan myös pikkuvikoja, tarkistetaan harusmerkit, hengenvaarakilvet, pylväshatut jne. Suoritamme tarvittavat huoltotoimenpiteet aina ympäröivää luontoa turhaan rasittamatta.

Pidämme yllä työntekijöidemme ammattitaitoa kouluttamalla heitä säännöllisin väliajoin. Koulutuspäivän aikana kertaamme mm. sähkötyöturvallisuusmääräyksiä ja -säädöksiä, sekä muita linjanraivausohjeita.