Lentotarkastus

Helikopterista käsin tehtävällä verkoston tarkastuksella suuretkin massat saadaan nopeasti kartoitettua ja tieto välittömästi käytettäviin. Suoritamme lentotarkastukset yhteistyössä Comtikin kanssa. Tarkastuslennoilla tehtävät havainnot tallennetaan tietojenkeruujärjestelmään ja asiakas saa lennon jälkeen selkeän, kartalla varustetun työmääräykseksi riittävän raportin kaikista havaituista vioista sekä poikkeamista ja niiden sijainneista.