Pylväiden lahotarkastus

Laadukkaalla lahotarkastuksella vältetään turhat saneeraukset, parannetaan sekä työntekijöiden että verkoston ympäristössä liikkuvien turvallisuutta ja helpotetaan verkon käyttöiän optimoimista.

Palvelu käsittää pylväiden lahoisuuden tarkastuksen sekä terveen läpimitan määrityksen. Tiedot dokumentoidaan haluttuun sähköiseen muotoon. Luodun raportin avulla on helppo tehdä kunnossapitosuunnitelma tulevia toimenpiteitä varten.