Kunnossapito ja tarkastus

Kokemusta ja näkemystä asiakasta kuunnellen

Ennakoivat tarkastukset ja asiantunteva kunnossapito takaavat verkon toimitusvarmuuden ja turvallisuuden tuoden samalla kustannussäästöjä.

Myrskyjen aiheuttamat häiriöt voidaan pitkälti ehkäistä kartoituksen, raivauksen ja korjauksen kattavalla kokonaispalvelullamme.

Paikannamme 0,4 – 20 kV maakaapeliverkon vikapaikat nopeasti ja varmasti syöksyaaltogeneraattorimme avulla, eivätkä sähkökatkokset täten pääse venymään tarpeettoman pitkiksi.

Kytkemällä suunnittelun ja tarkastuksen kunnossapitopalveluihin, pystymme ennaltaehkäisemään monia korjaustarpeita.

Kunnossapito- ja tarkastuspalvelumme sisältävät mm. seuraavia kokonaisuuksia:

 • Kuntotarkastukset ja kunnossapitotyöt
 • Pylväiden kunto- ja lahotarkastukset
 • Asennus- ja takuutarkastukset
 • Data-analysointi ja toimenpidesuositukset
 • Flyspect lentotarkastus
 • Ilmakuvatarkastukset
 • Suurhäiriöpalvelu
 • Kartoituspalvelut
 • Kaapelivikojen paikannus

Referenssejämme tarkastusten ja kunnossapidon osalta mm:

 • KSS Verkko Oy
 • Kymenlaakson Sähköverkko Oy
 • Nurmijärven Sähkö Oy
 • PKS Sähkönsiirto Oy
 • Caruna Oy
 • Elenia Oy