Sähköautojen latauspisteet yrityksille

Sähköautojen latauspisteet yrityksille

Toteutamme avaimet käteen -periaatteella sähköautojen latauspisteet yrityksille. Liikenteen sähköistyminen etenee vauhdilla, ja entistä useampi yritys hankkii sähköauton. Työmatkaliikenteen sähköistyessä myös työntekijöiden toiveet autojen latausasemista kasvavat.

Exsanen kokonaispalvelun avulla latauspisteiden hankinta on asiakkaalle vaivaton prosessi. Kaikki alkaa kartoituksesta, jonka avulla varmistetaan nykyisen sähköjärjestelmän kapasiteetti.

Kun tiedetään, paljonko latauslaitteille on käytettävissä sähkötehoa, tehdään tarvittaessa suunnitelma tehon nostamiseksi. Latauspisteiden määrälle ja teholle on valittavissa useita vaihtoehtoja, ja useimmiten olemassa oleva kapasiteetti riittää ainakin matalatehoista latausta varten. Laki velvoittaa mm. taloyhtiöitä asentamaan valmiuden latausasemille kiinteistön laajamittaisen korjaustyön yhteydessä.

Latauspiste on investointi tulevaisuuteen

Sähköautojen latausratkaisuja on olemassa valtavasti. Edullisimmillaan latauspisteen voi toteuttaa laitevaihtona, jolloin perinteisen lämmitystolpan tilalle vaihdetaan ns. hidaslatausasema. Koska jokainen kohde on erilainen, vaihtelevat myös latauspisteiden kustannukset.

 • Lämmitystolpan muuttaminen lataustolpaksi, hinta 800-1300€/autopaikka
  Laitevaihto ns. hidaslatausasema (super-suko)
 • Keskinopea latauslaite 1800-2500€/autopaikka
 • Latausinfran / sähkökaapeloinnin  rakentaminen 750-1500€/autopaikka

Hinnat ovat alv 0%.

Laki ohjaa sähköautojen latauspisteiden ja valmiuden rakentamista

Lain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennuksen yhteyteen suunnitellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius, jos kyse on laajamittaisesta korjaustyöstä, jonka rakentamiseen on haettava maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukainen rakennuslupa ja jossa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa.

 

Alkukartoitus

Jokainen yrityskiinteistö on erilainen ja nykyisen sähköpääkeskuksen ja kaapeloinnin kunto (infra) voi vaihdella hyvinkin paljon. Tästä syystä tarvitaan kohteessa paikan päällä tehtävä alkukartoitus. Kartoituksella selvitetään nykyisen infran soveltuvuus sähköautojen latauspisteille ja tunnistetaan tarvittavat toimenpiteet latauskentän rakentamiselle.

Alkukartoitus antaa tukea päätöksenteolle ja mahdollistaa vertailukelpoiset tarjoukset

Mitä paremmin latauspisteiden tarpeet ovat tiedossa, sen parempia tarjouksia on mahdollista saada. Kartoituksen raportti antaa myös mahdollisuuden vertailukelpoisten tarjousten pyytämiseksi useammalta eri latauspisteiden toteuttajalta.

 

Sähköautojen latauspisteiden toteutus

Exsane rakentaa avaimet käteen -palveluna latauspisteet. Asiakkaalle palvelumme on helppo. Teemme kartoituksesta latausinfran toteutukseen kaiken tarvittavan. ARA-tuki sähköautojen latauspisteille on tietyin ehdoin 35%, jonka hakemiseen tarjoamme apua.

Yrityksellä voi olla erilaisia tarpeita latauslaitteille, joihin pystymme antamaan asiantuntijana erilaisia ehdotuksia. Tekemämme ratkaisut ovat päivitettävissä tulevaisuuden tarpeisiin.

Rakennamme tarvittaessa latauspisteet kuormanhallinnalla, joka jakaa vapaan kapasiteetin autopaikoille tasapuolisesti ja mahdollistaa latausjärjestelmän myöhemmän laajentamisen.

Huolehdimme järjestelmän asennuksesta, käyttöönotosta ja ylläpidosta. Järjestelmä mahdollistaa myös energianmittaukseen ja laskutukseen liittyvät palvelut. Parkkipaikan saneerauksen yhteydessä onnistuu hyvin myös ulkovalaistuksen kohentaminen.

Monipuolinen kalustomme ja vankka kokemus infrarakentamisesta takaavat hankkeen nopean ja kustannustehokkaan toteutuksen niin suunnittelun, maanrakennustöiden kuin asennusten osalta.

Latauspistepalvelumme kattaa kokonaisuuden:

 • kartoitus paikan päällä tai sähkösuunnitelmien perusteella
 • toimenpide-ehdotus ja investoinnin kustannusarvio
 • asennus ja käyttöönotto
 • ylläpito

Exsanella on yli 25 vuoden kokemus sähkö- ja infraverkoista. Henkilökuntaa meillä on yli 50. Liikevaihtomme on noin 9 miljoonaa euroa.

Tilaa sähköautojen latauspisteiden alkukartoitus tai pyydä yhteydenottoa

Myynti ja hankinta
Kari Kokko
040 554 2329
kari.kokko@exsane.fi

Ota yhteyttä!

 • Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 10 MB.
  Mikäli käytössäsi on sähkökuvia voit ladata ne liitteeksi.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sähköautojen latauspiste-esite.