Sähköautojen latauspisteet taloyhtiöille

Sähköautojen latauspisteet

Sähköautojen-latauspisteToteutamme sähköautojen latauspisteet taloyhtiöille ja yrityksille. Liikenteen sähköistyminen etenee vauhdilla, ja sähköauton latausmahdollisuus ohjaa monen autoilijan päätöksiä asuin- ja asiointipaikan valinnasta. Me autamme asiakkaitamme vastaamaan myönteisesti kuluttajan kysymykseen siitä, kenellä on parhaat latauspalvelut.

Latauspiste on investointi tulevaisuuteen

Sähköautojen latausratkaisuja on olemassa valtavasti. Edullisimmillaan latauspisteen voi toteuttaa laitevaihtona, jolloin perinteisen lämmitystolpan tilalle vaihdetaan ns. hidaslatausasema. Koska jokainen kohde on erilainen, vaihtelevat myös latauspisteiden kustannukset.

 • Lämmitystolpan muuttaminen lataustolpaksi, hinta 800-1300€/autopaikka
  Laitevaihto ns. hidaslatausasema (super-suko)
 • Keskinopea latauslaite 1800-2500€/autopaikka
 • Latausinfran / sähkökaapeloinnin  rakentaminen 750-1500€/autopaikka

Hinnat ovat alv 0%.

Exsanen kokonaispalvelun avulla latauspisteiden hankinta on asiakkaalle vaivaton prosessi. Kaikki alkaa kartoituksesta, jonka avulla varmistetaan nykyisen sähköjärjestelmän kapasiteetti.

Kun tiedetään, paljonko latauslaitteille on käytettävissä sähkötehoa, tehdään tarvittaessa suunnitelma tehon nostamiseksi. Latauspisteiden määrälle ja teholle on valittavissa useita vaihtoehtoja, ja useimmiten olemassa oleva kapasiteetti riittää ainakin matalatehoista latausta varten. Laki velvoittaa mm. taloyhtiöitä asentamaan valmiuden latausasemille kiinteistön laajamittaisen korjaustyön yhteydessä.

Laki ohjaa sähköautojen latauspisteiden ja valmiuden rakentamista

Lain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennuksen yhteyteen suunnitellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius, jos kyse on laajamittaisesta korjaustyöstä, jonka rakentamiseen on haettava maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukainen rakennuslupa ja jossa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa.

 

Alkukartoitus

Sähköautojen latauspiste Jokainen taloyhtiö on erilainen ja nykyisen sähköpääkeskuksen ja kaapeloinnin kunto (infra) voi vaihdella hyvinkin paljon. Tästä syystä tarvitaan kohteessa paikan päällä tehtävä alkukartoitus. Kartoituksella selvitetään nykyisen infran soveltuvuus sähköautojen latauspisteille ja tunnistetaan tarvittavat toimenpiteet latauskentän rakentamiselle.

Alkukartoitus antaa tukea päätöksenteolle ja mahdollistaa vertailukelpoiset tarjoukset

Mitä paremmin taloyhtiö tietää tarpeensa, sen parempia tarjouksia he saavat. Kartoituksen raportti antaa myös mahdollisuuden vertailukelpoisten tarjousten pyytämiseksi useammalta eri latauspisteiden toteuttajalta.

Alkukartoitus säästää myös osakkaiden rahoja

Olemme törmänneet tapauksiin, jossa taloyhtiön oma “sähkömies” on tehnyt oman kartoituksensa ja pyytänyt meiltä tarjousta, ymmärtämättä esimerkiksi kuormanhallinnan merkitystä. Tällöin toteutuksen hinta olisikin ollut jopa kaksinkertainen, verrattuna oikein mitoitettuun toteutukseen.

Kartoituksen avulla isännöitsijä voi laskea osakekohtaisen kustannuksen. Raportti on helppo esitellä yhtiökokouksessa osakkaille. Tarvittaessa esittelemme kartoituksen tulokset hallitukselle tai yhtiökokoukselle etänä tai paikan päällä.

Voimme alkukartoituksessa esitellä ratkaisuja, joka kääntää joukkovastarinnan latauspisteiden puolelle, jolloin päätöksen läpivienti yhtiökokouksessa on kitkatonta.

Asiakaskokemus:
Exsane teki asiakastaloyhtiöömme kartoituksen sähköautojen latauspisteistä helmikuussa 2021. Tavoitteena oli kartoittaa mahdollisuuksia saada latauspisteet yhdeksään autopaikkaan, jotka sijaitsevat kahdessa erillisessä autohallissa.
Kartoitus hoitui sujuvasti ja nopeasti. Exsane kävi paikalla tarkastamassa kohteen ja oli yhteydessä sähkölaitokseen. Erityiskiitosta saa itse raportti, joka on parhaita näkemiäni. Taloyhtiön hallituksen on helppoa ymmärtää selkeän, informatiivisen ja kansantajuisen raportin sisältö ja tehdä sen perusteella päätöksiä, vaikkei sähkötekniikka olisikaan tuttua.

Nina Ambrusin
isännöitsijä
OP Isännöinti Itä-Uusimaa Oy

Tilaa sähköautojen latauspisteiden alkukartoitus, niin saat selville kaikki tarvittavat toimenpiteet ja tarkan kustannusarvion.

 

Sähköautojen latauspisteiden toteutus

Sähköauton-latauspisteExsane rakentaa avaimet käteen -palveluna latauspisteet. Isännöitsijälle palvelumme on helppo. Teemme kartoituksesta latausinfran toteutukseen kaiken tarvittavan. ARA-tuki sähköautojen latauspisteille on tietyin ehdoin 35%, jonka hakemiseen saat myös apua.

Taloyhtiöllä voi olla erilaisia tarpeita latauslaitteille, joihin pystymme antamaan asiantuntijana erilaisia ehdotuksia. Tekemämme ratkaisut ovat päivitettävissä tulevaisuuden tarpeisiin.

Rakennamme tarvittaessa latauspisteet kuormanhallinnalla, joka jakaa vapaan kapasiteetin autopaikoille tasapuolisesti ja mahdollistaa latausjärjestelmän myöhemmän laajentamisen. Tarvittaessa pystymme tekemään myös vieraspaikoille julkisen latauspisteen, joita rekisteröityneet käyttäjät tai asukkaat voivat hallita ja taloyhtiö saa ansaintamahdollisuuden. Mahdollisuuksia on lähes rajattomasti.
Huolehdimme järjestelmän asennuksesta, käyttöönotosta ja ylläpidosta. Järjestelmä mahdollistaa myös energianmittaukseen ja laskutukseen liittyvät palvelut.
Parkkipaikan saneerauksen yhteydessä onnistuu hyvin myös ulkovalaistuksen kohentaminen.

Monipuolinen kalustomme ja vankka kokemus infrarakentamisesta takaavat hankkeen nopean ja kustannustehokkaan toteutuksen niin suunnittelun, maanrakennustöiden kuin asennusten osalta.

Latauspistepalvelumme kattaa kokonaisuuden:

 • kartoitus paikan päällä tai sähkösuunnitelmien perusteella
 • toimenpide-ehdotus ja investoinnin kustannusarvio
 • asennus ja käyttöönotto
 • ylläpito

Exsanella on yli 25 vuoden kokemus sähkö- ja infraverkoista. Henkilökuntaa meillä on yli 50. Liikevaihtomme on noin 9 miljoonaa euroa.

Tilaa sähköautojen latauspisteiden alkukartoitus tai pyydä yhteydenottoa

Myynti ja hankinta
Kari Kokko
040 554 2329
kari.kokko@exsane.fi

Ota yhteyttä!

 • Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 10 MB.
  Mikäli käytössäsi on sähkökuvia voit ladata ne liitteeksi.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sähköautojen latauspiste-esite.