Metsäpalvelut

Metsäpalveluja oikealla ajoituksella

Kattavalla raportoinnilla, ammattitaitoisella suunnittelulla ja oikein ajoitetulla raivaustyöllä ei pelkästään lyhennetä sähkökatkoksia, vaan usein vältetään häiriötilanteet kokonaan.

Tarjoamme monipuolisia metsäpalveluja sekä ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyyn että niiden nopeaan ratkaisemiseen kriisitilanteessa. Käytettävissämme on sekä modernia teknologiaa että perinteistä metsurin ammattitaitoa.

Palvelumme käsittävät:

  • Huoltoraivaus 0,4 kV–400 kV
  • Suurhäiriöpalvelu
  • Puunkaatoapu
  • Maakaapelireittien raivaus

Referenssejämme metsäpalveluista ovat mm.:

  • Caruna Oy raivaus
  • Elenia Oy raivaus
  • Keravan Energia Oy – Sipoon Energia Oy